پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند وپاکدامنى ورزند،که این براى آنان پاکیزه ‏تر است زیرا خدا به آنچه میکنند آگاه است" (نور/30) »  
۱۳۹۵/۲/۲۸     ۰۸:۰۰