پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"ولی ( ای پیامبر! ) تا تو در میان آنها هستی ، خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و ( نیز ) تا استغفار می کنند ، خدا عذابشان نمی کند."(انفال/33)
حضرت على(ع) پس از رحلت پیامبر(ص)فرمود : یکى از دو امان از میان ما رفت، امان دیگر را که استغفار است حفظ کنید. »  
۱۳۹۵/۳/۱     ۰۸:۰۰