پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"هرگاه بنده ‏اى هنگام خوابش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم بگوید، خداوند به فرشتگان میگوید: به تعداد نفسهایش تاصبح برایش حسنه بنویسید."
پیامبر(ص) »  
۱۳۹۵/۳/۲     ۰۸:۰۰