پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"و با بیم و امید او رابخوانید که رحمت‏ خدا به نیکوکاران نزدیک است"
(اعراف/56) »  
۱۳۹۵/۳/۳     ۰۸:۰۰