پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"هرگاه بندگانم از تو درباره من بپرسند بگو: من(به آنها) نزدیکم! و پاسخ می دهم هر کس که مرا صدا بزند"
(بقره/186) »  
۱۳۹۵/۳/۴     ۰۸:۰۰