پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن است."
امام علی(ع) - نهج البلاغه خطبه 157 »  
۱۳۹۵/۳/۵     ۰۸:۰۰