پیامک انس باقرآن

« قرآن/
یقینا پروردگارت رزق رابرای هرکه بخواهد وسعت میدهدو(برای هرکه بخواهد) تنگ میگیرد زیرا او به(مصلحت)بندگانش آگاه و بیناست
(اسرا/30) »  
۱۳۹۵/۳/۷     ۰۸:۰۰