پیامک انس باقرآن

« قرآن/
آن کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر گرداند و پاداشی با لطف و کرامت به او عطا فرماید.
(سوره حدید/آیه 11) »  
۱۳۹۵/۳/۸     ۰۸:۰۰