پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را بعد از مرگش زنده می‏کند. همانا خداست زنده کننده‏ ى مردگان و او بر هر چیزى قدرت دارد"
(روم/50) »  
۱۳۹۵/۳/۱۱     ۰۸:۰۰