پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
پیامبر(ص)فرمود:«مردبخاطرلقمه‌گذاشتن دردهان همسرش اجرمی‌برد» »  
۱۳۹۵/۲/۱۸     ۲۱:۰۰