پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
یکی از مهمترین مسائل مربوط به تربیت فرزند، هماهنگی پدر و مادراست. تربیت، مانندپرنده‌ ای ست که برای پرواز به 2 بال (پدر و مادر) نیا زدارد.
(استاددهنوی) »  
۱۳۹۵/۲/۱۹     ۲۱:۰۰