پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/
شعبان‌المعظم ماه رسول خداست(ص) و حضرت این ماه را روزه مىگرفت و به ماه رمضان وصل مىکرد، از امام صادق(ع) روایت شده:کسیکه سه روز اول شعبان را روزه بگیرد، با خداوند در عرش و بهشت او دیدار میکند. »  
۱۳۹۵/۲/۱۸     ۲۱:۳۰