پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/
در روایت نبوى آمده هرکس روز دوشنبه و پنجشنبه شعبان را روزه بگیرد حقّ‌تعالى بیست حاجت از حوائج دنیا و بیست حاجت از حاجت‌هاى آخرت او را برآورده میکند. »  
۱۳۹۵/۲/۱۹     ۲۱:۳۰