پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام صادق(ع):"چشمانت را در نگاه کردن به پدر و مادر جز به مهربانی و دلسوزی خیره مکن و صدایت را بیشتر از صدای آنان بالامبر و دستت را بالاتر از دست آنان قرار مده و جلوتر از پدر و مادر گام برندار" »  
۱۳۹۵/۲/۲۴     ۲۱:۰۰