پیامک ولایت

« ولایت/
ارزش شهادت بالاترین ارزشهاست و زمان، همه چیز به جز خون شهید را کهنه مى‏ کند.
رهبری »  
۱۳۹۵/۲/۲۴     ۱۹:۰۰