پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
حضرت امیر(ع):روزگذشته تو،گذشت و آینده هنوز نیامده است؛پس فرصت حال را با عمل خوب قدردان باش. »  
۱۳۹۵/۲/۲۲     ۲۲:۰۰