پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/
درشبهای ماه شعبان مستحب است 2 رکعت نماز بجای آورید،
در هر رکعت حمد و 11 مرتبه سوره توحید »  
۱۳۹۵/۲/۲۰     ۲۰:۰۰