پیامک ولایت

« ولایت/
از دعاهاى معتبر - بخصوص صحیفه‏ ى سجادیه - با توجه به معانى و مفاهیمش حتماً استفاده کنید، ولو کم؛ اینها انسان را در همه‏ ى میدانها قوى میکند و در دل و روح و باطن خود احساس قدرت و قوّت میکند؛ »  
۱۳۹۵/۲/۲۷     ۱۹:۰۰