پیامک ولایت

« ولایت/
براى یک انسان مؤمن بزرگترین افتخار است که در مقابل عظمت خداى خود اشک بریزد ، به حال خود گریه کند، بر گناهان خود و بر عمرى که در گناه گذشته است، تأسف بخورد. »  
۱۳۹۵/۲/۳۰     ۱۹:۰۰