پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
برای زنده نمودن دل،ذکرخدا و خصوصاً اسم مبارک«یاحی یاقیوم»با حضورقلب مناسب است.پس یک لحظه ازخداغافل نباشید.
امام خمینی (ره) »  
۱۳۹۵/۲/۲۷     ۲۲:۰۰