پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/
امام رضا(ع) فرمودند در روزهای آخر شعبان بسیاربخوانید:
"اللهم إن لم تَکُن غَفَرتَ لَنافیما مَضیَ مِن شعبان،فَاغفِرلَنا فیما بقی مِنه" »  
۱۳۹۵/۳/۱۲     ۱۸:۰۰