پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/
زیارت حضرت زهرا(س)درروز زیارتی آن حضرت یعنی روزهای یکشنبه هرهفته رافراموش نکنید:
السلام علیک یا ممتحنة...(رجوع کنید به مفاتیح) »  
۱۳۹۵/۳/۹     ۱۲:۰۰