پیامک ولایت

« ولایت/
صحیفه ‏ى سجادیه یک دوره معارف ناگفته ‏ى اسلامى است. واقعاً گاهى معارفى که در دعاهاى ما وجود دارد، در هیچ روایتى نیست؛ اگر هم باشد، به این وضوح و با این تأثیر نیست.
"رهبری" »  
۱۳۹۵/۳/۹     ۱۹:۰۰