پیامک ولایت

« ولایت/
این مملکت، مملکت حزب اللهى‏ هاست؛ آینده متعلق به حزب‏ اللهى‏ هاست؛ نه این‏که مال آنهاست، نه، متعلق به ملت ایران است؛ اما مؤمنین، انقلابیون و حزب‏ اللهى ‏ها هستند که هرجا مشکل اصلى‏ یى پیدا شود، باید آن را حل کنند و به فضل پروردگار بن‏ بست ها را خواهند شکافت. »  
۱۳۹۵/۳/۱۰     ۱۹:۰۰