پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق(ع): خداوند به حضرت داوود وحی فرستاد: ای داوود! وقتی بنده گناهی را انجام داد بعد برگشت و هر وقت به یاد گناهانش افتاد از من شرمنده شد از گناهش میگذرم. »  
۱۳۹۵/۳/۱۰     ۱۰:۰۰