پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
مرحوم دولابی(ره):هرجاسربه سجده میگذارید،جَلدی برندارید،هرچه می توانی سربه سجده بگذار،ببین چه کارت میکند.اگرخوابت گرفت هم عیب نداردبعضی وقتهامیخوابانند،شماتقلایت رامیکنی چه خواب خوبی هم هست! »  
۱۳۹۵/۳/۱۱     ۲۲:۰۰