پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام هادی(ع):شب زنده داری، خواب را لذیذتر و گرسنگی بر حلاوت طعام می افزاید! »  
۱۳۹۵/۳/۱۲     ۲۲:۰۰