پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق(ع):در شب جمعه از گناه دورى کنید که عقوبت گناهان در آن شب دو چندان است، همان‏گونه که پاداش کارهاى نیک در آن شب دو برابر است. »  
۱۳۹۵/۳/۱۳     ۲۲:۰۰