پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام علی(ع) از قول پیامبر(ص) فرمودند:"ولیمه برای 5 چیز است، ازدواج، ولادت فرزند، ختنه، خریدخانه و برای بازگشت از سفر حج" »  
۱۳۹۵/۳/۱۰     ۲۱:۰۰