پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
دعای هنگام نزدیکی: «أللّهمَّ جَنِّبنِی الشَّیطانَ وجَنِّبِ الشَّیطانَ مِمّارَزَقتَنی» که اگر فرزندی روزی شود، شیطان به او ضرری نرساند. »  
۱۳۹۵/۳/۱۲     ۲۱:۰۰