پیامک ولایت

« ولایت/
نماز تسلّابخش و آرامشگر دلهاى مضطرب و خسته و به ستوه آمده و مایه‏ ى صفاى باطن و روشنى روان است. »  
۱۳۹۵/۳/۱۱     ۱۹:۰۰