پیامک ولایت

« ولایت/
نماز جمعه یکى ازپایه‏ هاى اساسى حفظ نظام اجتماعى و مهمترین عامل حفظ روحیه و ایمان مردم است. »  
۱۳۹۵/۳/۱۳     ۱۹:۰۰