پیامک شهادت

« شهادت/
امام خمینی(ره):سخن گفتن ازشهیدچمران،این مردعمل نه مردسخن،این نمونه کامل هجرت،جهادو شهادت،این مالک ‏اشترجنوب لبنان و حمزه کربلای خوزستان دشواراست...چراکه رهروان راه علی(ع)وحسین(ع)رابامعیارهای خاکی نمی‏شود توصیف نمود »  
۱۳۹۵/۳/۳۱     ۱۰:۰۰