پیامک شهادت

« شهادت/
مپندار که تنها عاشوراییان را بدان بلا آزموده اند ولاغیر…صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است
(سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی) »  
۱۳۹۵/۴/۱     ۱۰:۰۰