پیامک ولایت

« ولایت/
شب قدر، فرصتى براى مغفرت و عذرخواهى است؛ از خداى متعال عذرخواهى کنید.
امام خامنه ای »  
۱۳۹۵/۴/۶     ۱۹:۰۰