پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق (ع)می فرمایند: تقدیرات در شب نوزدهم است و حتمی شدن آن در شب بیست و یکم و امضای آن در شب بیست و سوم ماه رمضان.
امام موسی بن جعفر(ع) می فرمایند: کسی که در شب قدر غسل کرده و تا سپیده صبح شب زنده‌داری کند، گناهانش آمرزیده می شود. »  
۱۳۹۵/۴/۴     ۲۲:۰۰