پیامک شهادت

« شهادت/
مرز ما عشق است هر جا اوست آن‌جا خاک ماست
سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می‌کند؟
هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست
بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می‌کند؟
(سید محمدمهدی شفیعی) »  
۱۳۹۵/۴/۱۲     ۱۰:۰۰