پیامک ولایت

« ولایت/
این حادثه(بمب گذاری دردفترحزب جمهوری اسلامی7تیر60)نشان داد که حتى ضربه ‏هاى سهمگینى ازاین قبیل هم نمیتواند به استحکام بناى جمهورى اسلامى که به ایمان وحضور مردم تکیه کرده است،خللى وارد کند.
رهبری »  
۱۳۹۵/۴/۷     ۱۹:۰۰