پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
درمجلس اوّل ملاقات مرحوم علاّمه طباطبایى بااستاداخلاقى خودمرحوم آقاسیّدعلى قاضى،مرحوم قاضى به ایشان فرمود:فرزندم!اگردنیامى خواهى نمازشب بخوان،اگرآخرت هم مى خواهى نمازشب بخوان.
(به نقل ازآیت الله بهجت) »  
۱۳۹۵/۴/۶     ۲۲:۰۰