پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امیرالمؤمنین(علیه‌السلام): فرزندان خویش رادرخردسالی برآداب وتربیت تشویق کن تادربزرگی وپیری دیدگانت به نور ادب آنان روشن گردد. »  
۱۳۹۵/۴/۵     ۲۱:۰۰