پیامک مفاتیح الجنان

« مفاتیح/
فضیلت امشب از شب نوزدهم بیشتر است و باید اعمال آن شب را از غسل و احیاء و زیارت و نماز هفت قُل هُوَالله و قرآن بر سر گرفتن و صد رکعت نماز و دعاى جوشن کبیر را در این شب به جا آورد. »  
۱۳۹۵/۴/۶     ۲۰:۰۰