پیامک ولایت

« ولایت/
آن چیزى که این حرکت را در ایران اسلامى،این‏طور مستقیم به سمت هدف تا امروز هدایت کرده است،همین ایمان و ارتباط شما با خداست، این روحیه‏ ى دعا و تضرعى است که در نیروهاى بسیج هم هست.
مقام معظم رهبری »  
۱۳۹۵/۴/۱۳     ۱۹:۰۰