پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
رسول خدا(ص):هرگاه خدابه یکی ازشماخیری عطاکرد،ابتداخودوخانواده اش را ازآن بهره مند سازد؛ونیزفرمودند:ازخانواده آغازکنیدوهرکسی که نزدیکتراست مقدم بدارید.(مفاتیح الحیاه، علامه جوادی آملی،ص236) »  
۱۳۹۵/۴/۱۲     ۲۱:۰۰