پیامک ولایت

« ولایت/
"ورزش کوهپیمایى و راهپیمایى در کوه کارى است که می تواند عمومى، یعنى براى زن و مرد و بچه و بزرگ باشد؛ از همه‏ ى ورزشهاى دیگر هم کم‏ خرجتر است."
(امام خامنه ای) »  
۱۳۹۵/۴/۲۸     ۱۹:۰۰