پیامک شهادت

« شهادت/
ای شهید! ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای دستی برآر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلاب بیرون کش #سید مرتضی آوینی »  
۱۳۹۵/۴/۲۹     ۱۰:۰۰