پیامک شهادت

« شهادت/
گل اشکم شبی وامی شد ای کاش/همه دردم مداوا می شد ای کاش- به هرکس قسمتی دادی خدایا!/شهادت قسمت ما می شد ای کاش *علی رضاقزوه* »  
۱۳۹۵/۵/۱۵     ۱۰:۰۰