پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
«هرکه نمیتواندکاری کندکه گناهانش باآن زدوده شود،برمحمدوآلش زیادصلوات بفرستد،چراکه صلوات گناهان راریشه‌کن میکند» امام رضا(علیه‌السلام) »  
۱۳۹۵/۵/۱۳     ۲۱:۰۰