بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
رسول خدا(ص):هرگاه خدابه یکی ازشماخیری عطاکرد،ابتداخودوخانواده اش را ازآن بهره مند سازد؛ونیزفرمودند:ازخانواده آغازکنیدوهرکسی که نزدیکتراست مقدم بدارید.(مفاتیح الحیاه، علامه جوادی آملی،ص236) »  
۱۳۹۵/۴/۱۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
زن موجودیست رقیق،مظهرزیبایی ولطافت ورقت،ومردبه این چشم به اومینگرد.محبت اورادراین قالب ترسیم ومجسم میکند.مرددرچشم زن،مظهراعتماد،نقطه اتکاواعتمادست ومحبت خودش رابه اودراین قالب ترسیم میکند.این2تادونقش جداگانه است ازیکدیگروهردونقش لازمست
(رهبری) »  
[+]
۱۳۹۵/۴/۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امیرالمؤمنین(علیه‌السلام): فرزندان خویش رادرخردسالی برآداب وتربیت تشویق کن تادربزرگی وپیری دیدگانت به نور ادب آنان روشن گردد. »  
[+]
۱۳۹۵/۴/۵     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
دعای هنگام نزدیکی: «أللّهمَّ جَنِّبنِی الشَّیطانَ وجَنِّبِ الشَّیطانَ مِمّارَزَقتَنی» که اگر فرزندی روزی شود، شیطان به او ضرری نرساند. »  
۱۳۹۵/۳/۱۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام علی(ع) از قول پیامبر(ص) فرمودند:"ولیمه برای 5 چیز است، ازدواج، ولادت فرزند، ختنه، خریدخانه و برای بازگشت از سفر حج" »  
۱۳۹۵/۳/۱۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
"در خانواده همسر و مادر عضو اصلى است. زن در این مجموعه، جاى بسیار اساسى و رفیعى دارد. به همین خاطر، وقتى اصل خانواده -یعنى زن - متزلزل است، در آن‏جا هیچ‏ چیزى در جاى خودش قرار ندارد."
رهبری »  
۱۳۹۵/۳/۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام صادق(ع):"چشمانت را در نگاه کردن به پدر و مادر جز به مهربانی و دلسوزی خیره مکن و صدایت را بیشتر از صدای آنان بالامبر و دستت را بالاتر از دست آنان قرار مده و جلوتر از پدر و مادر گام برندار" »  
۱۳۹۵/۲/۲۴     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
پیامبررحمت(ص): همانا بهترین شما آن کسی است که بیشتر از دیگران خیرش به خانواده‌اش برسد. »  
۱۳۹۵/۲/۲۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
بخش عمده‌اى ازاین قضیه محرم ونامحرم بازبرمیگرددبه خانواده.یعنى چشم پاک ودل بى وسوسه براى هریک اززوجین موجب میشودمحیط خانواده ازطرف اوتقویت وگرم شود؛مثل یک کانون گرمابخشى،محیط راگرم میکند
رهبری »  
۱۳۹۵/۲/۲۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
پیامبر(ص)فرمود:«مردبخاطرلقمه‌گذاشتن دردهان همسرش اجرمی‌برد» »  
۱۳۹۵/۲/۱۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
«خوش‌ترین زندگی رادرمیان مردم کسی داردکه خداوندبه اوقناعت راعطاکرده وهمسرش رابرایش شایسته گردانیده است.»
امیرالمؤمنین(ع) »  
[+]
۱۳۹۵/۴/۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
"این نکته را هم به شما زنها بگویم که مرد بی‌عیب در دنیا وجود ندارد. ممکن است مردی این عیب را داشته باشد؛ آن عیب دیگر را نداشته باشد. دیگری هم که این عیب را ندارد، ممکن است ده عیب دیگر داشته باشد."
(مقام معظم رهبری) »  
[+]
۱۳۹۵/۴/۶     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
در وقت شیردادن نه فقط با وضو باشید،بلکه بانشاط، متبسم و خنده‌ رو باشید، همین تبسم روی مغز این بچه اثر می گذارد، دست نوازشی که روی سر این بچه بیاید، اثردارد.
آیت‌الله حسین مظاهری »  
۱۳۹۵/۳/۱۳     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
هرهدفى که مابراى زندگى معین کنیم،براى خودمان ترسیم کنیم،بطورطبیعى،متناسب باخود،یک سبک زندگى به ماپیشنهادمیشود.یک نقطه‌ اصلى وجودداردوآن،ایمان است.یک چنین ایمانی بایدوجودداشته باشد.براساس این ایمان،سبک زندگى انتخاب خواهدشد.
رهبری »  
۱۳۹۵/۳/۱۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
می توان گفت:نیمی ازخوشبختی ها و بدبختی‌های آدمی، مربوط به دوران رحم و نیم دیگرمربوط به طرز تربیت و شرایط محیط زندگی است.
استادمرحوم فلسفی(ره) »  
۱۳۹۵/۳/۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
اگر در زندگی محبّت وجود داشت،سختیهای بیرون خانه آسان خواهد شد. برای زن هم سختیهای داخل خانه آسان خواهد شد.
رهبر انقلاب77/8/11 »  
۱۳۹۵/۲/۲۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
اگردیدید همسرتان یک نقطه عیبی داردومجبوریداوراتحمل کنید،تحمل کنید!که اوهم همزمان داردیک عیبی رااز شماتحمل میکند.آدم،عیب خودش راکه نمیفهمد،عیب دیگری رامیفهمد.پس بنارابگذاریدبرتحمل.چنانچه قابل اصلاح است،اصلاح کنید.اگردیدیدکاری نمیشودکرد،بااوبسازید
امام خامنه ای »  
۱۳۹۵/۲/۲۳     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
دراوایل کودکی فرزند،بایدپدرومادر نازاورابکشند،بایدبه اومحبت کنند.یکی ازکارهای پدراین باشدکه بچه‌اش رادردامانش بنشاند،بااوبه زبان کودکی بازی کند،بااوحرف بزند،دست نوازش رویش بکشد.بی‌اعتنایی کردن وبی‌توجهی به حرفهای بچه خطردارد...موجب عقده است.
آیةالله مظاهری »  
۱۳۹۵/۲/۲۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
یکی از مهمترین مسائل مربوط به تربیت فرزند، هماهنگی پدر و مادراست. تربیت، مانندپرنده‌ ای ست که برای پرواز به 2 بال (پدر و مادر) نیا زدارد.
(استاددهنوی) »  
۱۳۹۵/۲/۱۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام باقر(ع) فرمودند: همانطورکه شوهران دوست دارند زن خود را زینت شده ببینند، زنها نیز دوست دارند شوهر خود را آراسته ببینند. »  
۱۳۹۵/۲/۱۷     ۲۱:۰۰