بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک حق پدر پس از مرگ

« خانواده/امام رضا(علیه‌السلام) ضمن توصیه به دعابرای پدر پس ازمرگ وی می‌فرماید:
روایت شده که هرکس درحیات پدرش بااونیکی کند ولی پس از وفاتش برای اودعانکند،خدااورا «قاطع رحم»نام می‌نهد.
*مفاتیح الحیاة،ص226 »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۶     ۲۱:۴۰

پیامک فوایدپیوندباخویشان

« خانواده/ امام محمدباقر(علیه‌السلام): پیوندباخویشان عملها راپاکیزه می‌نماید، اموال راافزایش می‌دهد، بلارادورمی‌کند، حساب آخرت را آسان می‌نماید، و مرگ رابه تاخیر می‌اندازد.
همچنین آنحضرت در حدیثی دیگر می‌فرمایند: هر کس باخانواده‌اش خوشرفتار باشد بر عمرش افزوده می‌گردد. »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۱     ۲۲:۱۵

پیامک حفظ آرامش در زندگی

« استادپناهیان:زوجین قبل ازهرچیزبایدبه همدیگرآرامش بدهندومراقب حفظ آرامش درمحیط خانوده باشند.مثلاقبل ازبیان هرگونه انتقادازیکدیگر،قبل ازمطرح کردن خواسته‌های خودازطرف مقابل،وقبل ازهرگونه گفتگو،بایدفکرکنیم که هرکدام ازاینهاراچگونه انجام دهیم که آرامش همدیگررابه هم نزنیم.! »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۷     ۱۹:۱۵

پیامک نیکی به والدین

« خانواده/ امام صادق(علیه‌السلام)فرمودند: اگر دوست دارى که خداوند عمرت را زیاد کند، پدر و مادرت را شاد کن!
*وسایل الشیعه ج18 ، ص372 »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک زمان مکروه نزدیکی

« !!!
شروع زمان قمردرعقرب: ساعت23و 34دقیقه امشب
درحدیثی آمده است:
هرکه درتحت‌الشعاع(قمردرعقرب) عقدیازفاف کند،بداندفرزندی که منعقد می‌شود،قبل اززمان تولدسقط خواهدشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۶     ۲۲:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ندبیر در زندگی
امیرالمؤمنین (ع) :
تدبیر و برنامه ریزی سبب اصلاح امور زندگانی می شود. »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۳     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« عفو و صفح در خانواده
"اگر (آنان را) عفو کرده، چشم پوشی کنید و ببخشید. پس خدا هم (در حق شما) آمرزنده و مهربان است."(تغابن/14) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۱     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« "خانواده، کلمه‌ای طیبه است. کلمه‌ی طیبه هم خاصیتش این است که وقتی یک جایی به وجود آمد، مرتب از خود برکت و نیکی می‌تراود و به پیرامون خودش نفوذ می‌دهد. کلمه‌ی طیبه همان چیزهایی است که خدای متعال آن را با همان اساس صحیح به بشر اهدا کرده."
رهبری »  
۱۳۹۴/۱/۹     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادآقاتهرانی:درسیره این بانوی یگانه است که هنرظریفی چون «جلب رضایت وخشنودی همسر»جامع­ترین مصداق خودرامی­یابد؛تاجایی که همسرش درشأن اومی­فرماید:«به خدا سوگند!... زهرا تا آن زمان که خداوند او را به سوی خود بُرد، مرا ناراحت نساخت و عملی انجام نداد که مرا ناخشنود کند.» »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۴     ۱۹:۳۰

پیامک زوج آسمانی

« خانواده/امام علی(علیه‌السلام):*إنّاکُنّاکَزوج حمامه فی ایکه: من و زهرامثل دوکبوترعاشق درلانه ای بودیم*(بحار الانوار،ج 43،ص 117) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱     ۱۹:۳۰

پیامک کارکرد مهم خانواده

« امام خامنه‌ای(مدظله):شماچه مردباشیدوچه زن،درمحیط زندگی ودرمحیط بیرون خانه،محل کارومحل تحصیل،باتلاطم‌هایی مواجهیدومبارزه میکنید.چون زندگی همه‌اش مبارزه است...اصلاانسان درهمه مواردزندگی،تلاطم‌هایی دارد...ازآنجایی که این تلاطم‌هاموجب فرسایش نیروی انسان میشود،به استراحت‌گاهی نیازدارد. این استراحت‌گاه، کانون خانواده است.
(1382/02/28) »  
۱۳۹۴/۲/۲     ۱۹:۲۵

پیامک اوقات مکروه فرزندخواهی

« امشب اول ماه است!
امام علی(علیه‌السلام):هرگاه کسی ازشماخواست به همسرش درآیدبایددراول ماهها ونیمه ماههاخودداری کند؛چراکه شیطان دراین دوزمان،فرزندخواهی میکندوشیطان‌هادراین زمان خواستارمشارکت(درنطفه)هستند »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۰     ۲۱:۴۵

پیامک اهمیت نقش زن در خانواده

« امام خامنه‌ای(مدظله):زن‌هابدانندکه اگرزنی،عقل وهوشمندی به خرج دهد، مردرااداره خواهدکرد...خدای متعال طبیعت زن راطوری آفریده که اگرزن ومرد،طبیعی وسالم باشند وزن عاقل باشد،کسی که دردیگری بیشترنفوذدارد،زن است که البته بازرنگی به خرج دادن ورندی کردن وتحکم وزورگویی نمی‌توان به آن رسید.بلکه باملایمت،استقبال خوب،خوشرویی،ویک مقدارتحمل کردن..! »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک پایان زمان قمر در عقرب

« ***
ایام قمردرعقرب امروز به پایان رسید! »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۹     ۲۳:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام سجاد(علیه السلام)فرمودند:حق خردسال پوشاندن اشتباهات او(تغافل)است. »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آیةالله مظاهری:عمل خرافی دیگردرآخرنوروز13بدراست.بیرون‌رفتن ازخانه وماندن درباغ وصحرابعنوان اینکه روز13فروردین نحوست دارد،یک خرافت است.تعجب اینست که برخی مردم به تخیل نحوست13وبرای ازبین‌بردن نحسی آن،ازخانه بیرون می‌روند.بایداین خرافت دربین مسلمین ودرجمهوری اسلامی نباشد »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۲     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« محبت ورزی (گنج زندگی)
امام علی (ع):
"أنفَعُ الکُنُوزِ مَحبَّهُ القُلُوبِ"
پر سودترین گنج ها (به دست آوردن) محبت دلهاست. »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۰     ۱۹:۳۰

پیامک اهمیت دیدوبازدید

« استادمحدثی:مناسبست درسایه دیدوبازدیدها،خانواده‌ها،ازدردهاومشکلات یکدیگرآگاه شده ودرحدتوان،دررفع آن بکوشند.مشورت وهمدردی،گوشه‌ای ازین بهره‌هاست.تشریک‌مساعی درحل معضلات ورسیدگی به نیازمندان،گوشه‌ای دیگر! »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۵     ۱۹:۳۰

پیامک رعایت اخلاق در دیدوبازدیدها

« آیةالله مظاهری:اصل صله‌رحم امری پسندیده ست،امانبایداین سنت حسنه رابه گناه،غیبت،تهمت وشایعه آلوده کنیم.دربرخی خانواده‌هاهنگام دیدوبازدیدحجاب اصلابه کنارمیرودوآنرامخالف رسوم دیدوبازدیدمیپندارند،بعبارت دیگرچادردرمیان برخی خانواده‌هاقدیمی شده وبی‌چادری ورونگرفتن،مدشده‌است »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲     ۱۹:۳۰

پیامک ارزش هدیه دادن ودیدوبازدید

« رسول رحمت(ص):اى خویشاوندان!به دیداریکدیگربرویدو...وبه یکدیگرهدیه دهید؛زیراهدیه‌دادن،کینه راریشه‌کن،ودیدوبازدید،دوستى رااستوارمی‌سازد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۹     ۲۲:۴۵