بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک توجه ویژه به رشد معنوی فرزند

« خانواده/استادمرحوم آقامجتبی تهرانی:
«اشتغال اصلی والدین بایدتربیت فرزندباشدنه تأمین مادی او...غیرت انسانی والهی اقتضامی­کندفرزندرابه آداب انسانی والهی تربیت کنی...لذاعلی(علیه‌السلام)می­گوید:بیش­ترین کارت رابرای تربیت وبعدمعنوی اوبگذار...خدابه اومی­دهدمثل بقیه حیوانات که برای آنهاروزی می­دهدواین­هاازگرسنگی نمردند!» »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۷     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادمرتضی آقاتهرانی: تأکید پیشوایان دین بر*ملازمت خانه وخانواده*، نه به معنای انزواگزینی وجامعه گریزی،که به معنای دوری ازفسادهای فراگیراجتماعی وفرار از اخلاق شیطانی دنیازدگان آخرالزمانی، بامحوریت خانه وتربیت خانوادگی است. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۴     ۲۲:۱۵

پیامک مجاهدت فرزندآوری

« امام خامنه‌ای:فرزندآوری یکی ازمهمترین مجاهدتهای زنان ووظایف زنان است؛چون فرزندآوری درحقیقت هنرزن است؛اوست که زحماتش راتحمل میکند،اوست که رنجهایش رامیبرد،اوست که خدای متعال ابزارپرورش فرزندرابه اوداده.. »  
۱۳۹۳/۸/۱۷     ۲۰:۵۰

پیامک تقویت عشق حسینی درنهادپاک کودک

« استادآقاتهرانی: زمان شیردهی رابااشک برغربت ومظلومیت امام حسین(ع)درآمیزیدوازاین راه،روح وجان کودکانتان راباعشق حسینی درمقابل عشقهای غیرخدایی بیمه سازید.این دستورمیتواندباخواندن یاشنیدن روضه امام حسین(ع)یازیارتنامه‌های آن‌حضرت،به‌ویژه زیارت وارث وزیارت عاشورا،عمل گردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۱     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« یکی ازراهکارهای عملی ایجادمحبت ناب مهدوی درنهادپاک کودک اجرای این سنت مؤکدمذهبی،یعنی مراسم تربت‌چشانی(کام‌برداری نوزادباتربت سیدالشهداوآب فرات یاآب باران)،است.
همچنین ازامام صادق(ع)روایت است:گمان نمی‌کنم کودکی باآب فرات کام برداشته شود،مگرآنکه دوستدارمااهل‌بیت گردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۷     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام کاظم(ع)فرمودند:وقتی دختربه6سالگی رسیدجایزنیست مردی که محرم اونیست او را ببوسدو در آغوش بکشد.
(وسائل الشیعه،ج14،ص170،ح6) »  
۱۳۹۳/۸/۳     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادآقاتهرانی:7سال دوم مهمترین مرحله آموزشی وتربیتی فرزندرادربرمیگیرد.فرزنددراین دوران بایداحکام ومعارف اسلامی رافراگیرد،مؤدب به آداب اسلامی ومتخلق به اخلاق الهی گردد.بنابراین مهمترین دوره تربیت فرزنددرنهادینه سازی فضایل اخلاقی وپاکسازی اوازرذایل اخلاقی،همین دورانست. »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۹     ۲۰:۵۰

پیامک مرنج و مرنجان

« برای عقدخدمت یکی ازروحانیون مشهوررفتیم.قبل ازعقدچندتوصیه کوتاه،ولی عجیب کرد.یکی ازبه یادماندنی‌ترین آن‌توصیه‌هااین بود:«مرنج ومرنجان»! »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۷     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خمینی(ره) -این عارف بزرگ- خطاب به نوه خود فرمود:
حاضرم ثوابی راکه تو ازتحمل شیطنت فرزندت می‌بری با ثواب تمام عبادات خود عوض کنم »  
۱۳۹۳/۷/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک جایگاه صحیح والدین در خانه

« خانواده/استادپناهیان: هرچیزی باید سرجای خودش باشد؛ پدر در خانه فرمانده است و مادر ملکه است و نمی‌شود جای این دو را عوض کرد؛ گرچه هم پدر به عنوان فرمانده محبوب خواهد شد و هم مادر به عنوان ملکه مطاع خواهد شد. به این صورت است که بچه‌ها تعادل خواهند داشت. »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۱۸     ۲۰:۵۰

پیامک مسئولیت زن ومرد دربرابرخانواده

« پیامبراعظم(ص):مردسرپرست خانواده است ودرباره آنان ازاو سؤال می‌شودو زن سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست ودرباره آنان از وى سؤال می‌شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک حق زن بر مرد

« خانواده/امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)می‌فرمایند:
زنان به نزد مردان به امانت گذارده می‌شوند.مالک نفع وضررخودشان نیستند.آنهانزدشماامانت‌های خداهستند.آزارشان نرسانیدوبرآنهاسخت نگیرید.
*مستدرک الوسائل،ج2،ص551 »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۹     ۲۰:۵۰

پیامک همسر و فرزند قره عین

« *ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما (فرقان/74)
خدایا همسر و فرزندانی به من بده که نور چشمم باشند.*
مفسران در معنای «قرة اعین» میگویند، وقتی کسی را آنقدر دوست داشته باشی که با دیدنش اشک شوق در چشمت جمع شود، عرب به این می گوید: قرة اعین »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۴     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادپناهیان:رعایت احترام پدرومادر درخانواه به قدری مهم واساسی است که می‌توان گفت همین مسأله باعث غربت وشهادت امیرالمؤمنین وامام حسین(ع) شد.مشکل مردم درزمان علی(علیه‌السلام)وامام حسین(ع)این بودکه آداب احترام به پدرومادروحفظ حرمت آنهارانمی‌دانستندواین مسأله به سطح جامعه سرایت کرده بودوتبدیل شده بودبه بلدنبودن آداب ولایت‌مداری. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۹     ۱۱:۰۰

پیامک اهمیت صله رحم

« امام حسین(علیه السلام): صله رحم ازبروزبلاهاومرگ ناخوشایندجلوگیری کرده وروزی رازیادمیکند.
بحارالانوار،ج71،ص89 »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۵     ۲۰:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادپناهیان: (بحث خانواده)فی‌ذاته یک بحث سیاسی واجتماعی است.ممکن است کسانی بگویند که مایک بحث اخلاقی رابه سیاست ربط داده‌ایم! مافقط حقیقتی راکه اهل بیت(علیهم‌السلام)صراحتا بیان فرموده‌اند،ذکر می‌کنیم. پدر و مادر برانسان ولایت دارند و با تمرین ولایت‌مداری نزد پدر و مادر است که انسان می‌تواند به ولایت‌مداری امام زمان خود برسد. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲     ۱۱:۳۳

پیامک اهمیت خانواده

« امام خامنه‌ای:خانواده که نبود،نوجوان نیست،کودک نیست،انسان نیت،مردوزن صالح نیست،اخلاق نیست،انتقال تجربیات مثبت وخوب وباارزش نسل گذشته به نسل بعدنیست.خانواده که نبود،مرکزتولیدایمان ودین‌باوری دیگرنیست... »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۸     ۲۰:۵۰

پیامک ولایتمداری درخانواده

« استادپناهیان: اصل کلیدی در روابط زن ومرداینست که:«مردنبایددل همسرش رابشکندوزن هم نبایدغرورمردرابشکند.»
اگردرخانواده‌ای این اصل مهم رعایت شود،این زن ومرددرکنارهم ساخته میشوندوبااین رابطه خوب،نه تنهابچه‌های ولایتمدارتربیت خواهدشدبلکه ولایتمداری خودزن ومردنیزتقویت میشود. »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک نام‌گذاری فرزند

« امام باقر(علیه‌السلام)به فرزندخردسالی فرمود:نام توچیست؟اوپاسخ داد:محمد.
امام سوال کرد:کنیه‌ات چیست؟گفت:علی.
امام(ع)فرمود:توبه شدت ازشیطان دورشده‌ای،زیراشیطان هنگامیکه بشنودکسی صدامیزند:ای محمد یا ای علی! آب میشودهمانگونه که مس آب میشود.
*وسائل الشیعه،جلد15،صفحه126 »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۱     ۲۰:۵۰

پیامک کتاب در زمینه همسرداری

« معرفی کتاب؛
*همسرداری*
اثرآیت الله ابراهیم امینی/نشربوستان کتاب »  
۱۳۹۳/۷/۱۷     ۲۰:۵۰